"Publicity is justly commended as a remedy for social and industrial diseases. Sunlight is said to be the best of disinfectants; electric light the most efficient policeman"

Judge Louis D. Brandeis 1914 (Other People's Money—and How Bankers Use It (1914)

"אור השמש הוא המחטא הטוב ביותר ואור הפנס הוא השוטר היעיל ביותר"
שופט בית המשפט העליון האמריקאי לואיס ברנדיס (1914)

חדש בשקיפות

מפגש ראשון של "פורום היושרה העסקי"

ביום רביעי, 21.3.2018 קיימנו בחברת סימנס ישראל את המפגש הראשון של "פורום היושרה העסקי" בנושא – "Integrity at work".

במהלך המפגש קיימנו שיח ושמענו את הרצאותיהם המעניינות של נירית ברגר, Regional Compliance Officer בחברת סימנס ישראל בנושא "חדשנות בשקיפות" ; עו"ד אביה אלף, מרצה למשפטים, מנהלת המחלקה הכלכלית לטיפול בעבירות צווארון לבן, בפרקליטות המדינה (לשעבר), בנושא: "שוחד חוצה גבולות: פנינו לאן?"; ד"ר אחיקם בן ארצי, בכיר לשעבר, במחלקת ניהול סיכונים, דויטשה בנק ניו-יורק, כיום מייסד ושותף בחברת J&B Consulting בנושא "מנגנוני שקיפות וביקורת בתאגיד: תאוריה – מול מציאות".

לקריאה נוספת

מדד תפישת השחיתות העולמי 2017: ירידה של 4 מקומות לישראל לעומת השנה שעברה

ביום רביעי, 21.2.2018 התפרסם ברחבי העולם מדד תפישת השחיתות 2017 (CPICorruption Perceptions Index). המדד מתפרסם מטעם הארגון הבינלאומי Transparency International –TI הכולל למעלה מ-100 סניפים במדינות העולם. בישראל מתפרסם המדד באמצעות עמותת "שקיפות בינלאומית ישראל" שהיא עמותה בת של ארגון TI העולמי.

לפרטים נוספים

מפת מדד השחיתות העולמי עדכנית לשנת 2017

מדברים שקיפות

אודות העמותה

עמותת "שקיפות בינלאומית ישראל" הינה הסניף הישראלי של הארגון הבינלאומי TI – Transparency  International  שהוא ארגון חברתי גלובאלי, המוביל את המאבק העולמי נגד שחיתות במגזר הציבורי ובסקטור העסקי. הארגון פועל באמצעות קואליציה כלל עולמית בה חברות מעל 100 מדינות ובראש מעייניו המאבק בשחיתות באמצעות נורמות של אתיקה ושקיפות. המסר אותו מבקש הארגון העולמי להנחיל הוא: "A World without corruption – עולם ללא שחיתות".

עמותת "שקיפות בינלאומית ישראל" עמותה ללא מטרות רווח, נוסדה בשנת 1999 על ידי פרופ' דוב יזרעאלי בשם שבי"ל ומקום מושבה בפקולטה לניהול ע"ש קולר, אוניברסיטת תל-אביב.

פעילות העמותה מוקדשת לקידום נורמות של שקיפות ואתיקה, להנחלת היושרה והאחריותיות, להטמעתן ולביסוסן בקרב גורמי הממשל והשלטון המקומי, המערכות הציבוריות והעסקיות על מגוון זרועותיהן, במגמה לקדם את שיתופו הפעיל של הציבור בישראל בחלוקה צודקת של המשאבים ולשוויון הזדמנויות בחברה. העמותה פועלת כמגדלור לשקיפות ובה בעת ככלב שמירה מפני שחיתות.

להתנהלות העמותה שותפים פעילים חברי הוועד המנהל וכלל החברים הנמנים על שורותיה, כאשר לנגד עינינו עומדים דבריו האלמותיים של השופט ברנדייס בהם התווה את עקרון השקיפות לפיו "אור השמש הוא המטהר הטוב ביותר, ואור המנורה הוא השוטר היעיל ביותר".

קרא עוד…

למעבר לאתר TI העולמי

לוגו ארגון TI העולמי

הצטרפו אלינו


נגישות