ביום שלישי 29.1.2019 התפרסם ברחבי העולם מדד תפישת השחיתות 2018 (CPI-Corruption Perceptions Index). 

"אור השמש הוא המחטא הטוב ביותר ואור הפנס הוא השוטר היעיל ביותר"

"Publicity is justly commended as a remedy for social and industrial diseases. Sunlight is said to be the best of disinfectants; electric light the most efficient policeman"

Judge Louis D. Brandeis 1914 (Other People's Money—and How Bankers Use It (1914))

(דברי שופט בית המשפט העליון האמריקאי לואיס ברנדיס 1914)