"Publicity is justly commended as a remedy for social and industrial diseases. Sunlight is said to be the best of disinfectants; electric light the most efficient policeman"

Judge Louis D. Brandeis 1914 (Other People's Money—and How Bankers Use It (1914)

"אור השמש הוא המחטא הטוב ביותר ואור הפנס הוא השוטר היעיל ביותר"
שופט בית המשפט העליון האמריקאי לואיס ברנדיס (1914)

חדש בשקיפות

השקת מדד השקיפות באתרי הרשויות המקומיות לשנת 2017

השבוע השקנו את מדד השקיפות בוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור של הכנסת, בראשות ח"כ סתיו שפיר.

אנו מברכים על העלייה בציונים לעומת השנה הקודמת, ושמחים על שיתוף הפעולה עם הרשויות ועל הרצון להשתפר ולהתקדם במדד.

לצפייה בנתונים ובתוצאות המדד

השקת מדד השקיפות בדיווחי תאגידים – TRAC 2017

עמותת שקיפות בינ"ל ישראל בשיתוף הפקולטה לניהול על שם קולר, אוניברסיטת תל אביב, קיימו כנס בנושא "שקיפות ככלי לבניית אמון עסקי". במהלכו הושק מדד שקיפות באתרי התאגידים – TRAC 2017.

הכנס התקיים ביום ראשון, 3.12.2017 ט"ו בכסלו תשע"ח, בפקולטה לניהול ע"ש קולר.
לפרטים נוספים

דברו איתנו

אייקונים ליצירת קשר

מדברים שקיפות

אודות העמותה

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

עמותת "שקיפות (בינלאומית) ישראל" הינה הסניף הישראלי של הארגון הבינלאומי TI – Transparency  International  שהוא ארגון חברתי גלובאלי, המוביל את המאבק העולמי נגד שחיתות בעולם השלטוני ובעולם המסחרי. הארגון פועל באמצעות קואליציה כלל עולמית בה חברות מעל 100 מדינות ובראש מעייניו המאבק בשחיתות באמצעות נורמות של אתיקה ושקיפות.

עמותת "שקיפות (בינלאומית) ישראל" עמותה ללא מטרות רווח, נוסדה בשנת 1998 על ידי פרופ' דב יזרעאלי בשם שבי"ל ומקום מושבה בפקולטה לניהול ע"ש קולר, אוניברסיטת תל-אביב.

פעילות העמותה מוקדשת לקידום נורמות של שקיפות ואתיקה, להנחלת היושרה והאחריותיות, להטמעתן ולביסוסן בקרב גורמי הממשל והשלטון המקומי, המערכות הציבוריות והעסקיות על מגוון זרועותיהן, במגמה לקדם את שיתופו הפעיל של הציבור בישראל בחלוקה צודקת של המשאבים ולשוויון הזדמנויות בחברה.

להתנהלות העמותה שותפים פעילים חברי הוועד המנהל וכלל החברים הנמנים על שורותיה, כאשר לנגד עינינו עומדים דבריו האלמותיים של השופט ברנדייס בהם התווה את עקרון השקיפות לפיו "אור השמש הוא המטהר הטוב ביותר, ואור המנורה הוא השוטר היעיל ביותר".

קרא עוד…


נגישות