הכנס השנתי AMM בארגון TI העולמי – במלאת 25 שנה לארגון
קופנהגן, אוקטובר 2018

יו"ר ומנכ"לית עמותת שקיפות בינלאומית ישראל נפגשו עם יו"רים ומנכ"לים מלמעלה מ- 100 הסניפים בעולם של ארגון TI העולמי ונציגים בכירים מההנהלה של TI בכנס השנתי של הארגון העולמי שנערך בקופנהגן.

"אור השמש הוא המחטא הטוב ביותר ואור הפנס הוא השוטר היעיל ביותר"

"Publicity is justly commended as a remedy for social and industrial diseases. Sunlight is said to be the best of disinfectants; electric light the most efficient policeman"

Judge Louis D. Brandeis 1914 (Other People's Money—and How Bankers Use It (1914))

(דברי שופט בית המשפט העליון האמריקאי לואיס ברנדיס 1914)