ישראל דורגה בדירוג העליון במדד השחיתות בעסקאות בינ"ל לראשונה