ישראל זכתה בציון הטוב ביותר במדד השחיתות בעסקאות בינ"ל