לראשונה: ישראל בקבוצת הדירוג הטובה ביותר במדד השחיתות בעסקאות בינלאומיות