על רקע הלוחמה בשוחד הזר: ציון גבוה לישראל על פעילותה באכיפת עבירות שוחד בינלאומיות