ראש לגויים: ישראל מובילה במאבק נגד שחיתות בעסקאות בינ"ל