דעה: צו השעה – להגן על בית המשפט מפני מבקשי רעתו (גלובס, מרץ 2020)