מנכ"לית שקיפות בינ"ל – ישראל, מדברת על שקיפות ועוד ב"שבוע שלי" ברשת ב’ (יולי 2016)