ירושלים אז ועכשיו: האפשרות שיקום פרויקט הולילנד 2 (מעריב, דצמבר 2015)