שקיפות עירייה לא נמדדת רק לפי אתר אינטרנט (ינואר 2017)