שקיפות אתרי הרשויות המקומיות: מגדל העמק בראש, קלנסווה אחרונה (Ynet, נובמבר 2017)