יודעת הכל – טור אישי, סבר פלוצקר (ידיעות אחרונות, מאי 2016)