מנכ"לית שקיפות בינ"ל-ישראל, על ניהול הצבעת התקציב ב"עושים סדר", 21.12.16