מגן השקיפות על שם פרופסור דב יזרעאלי ז"ל

מנימוקי השופטים:

על "כל זכות": 

"מיזם "כל זכות", מהווה לכל הדעות, מאז הקמתו, פלטפורמה ייחודית של שקיפות, הדואג להבטחת מודעותו של הציבור לזכויותיו, תוך שימת דגש על החלשים והנזקקים בחברה."

על אילנה דיין:

"בכל תחומי פעילותה, ובעיקר, בתחקיריה פורצי הדרך במסגרת תוכנית "עובדה" של ערוץ 2, גילתה דיין לאורך כל הדרך, נחישות והתמדה במאבקה לשקיפות, במאבקה לצמצום השחיתות הציבורית שגילתה, ולמימוש זכויותיו של ציבור האזרחים במדינה,  על כל גווניו וחלקיו."

TI-Israel, הסניף הישראלי של הארגון הבינלאומי Transparency International, פועל לקידום נורמות של שקיפות ואתיקה כחלק מהמאבק לצמצום השחיתות בחברה הישראלית.

פרס מגן השקיפות (להלן "הפרס") מוענק על ידי הסניף הישראלי של הארגון, החל משנת 1999. מאז 2003 מוענק הפרס לזכר דב יזרעאלי, מייסד העמותה. הפרס נועד להוקיר את פועלם של עד שלושה זוכים בשנה, יחידים או ארגונים שפעלו לקידום משמעותי של ערכי השקיפות, האתיקה והמאבק בשחיתות, כולם או חלקם.

טקס מגן השקיפות 2016

בחודש ספטרמבר העמותה העניקה את פרס מגן השקיפות ע"ש דוב יזרעאלי לאישיות וארגון שמקדישים את זמנם לקידום נורמות של שקיפות ויושרה: אילנה דיין וארגון "כל-זכות"!
הטקס המיוחד התקיים בפני קהל של קרוב ל-200 איש בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, ובסופו נתנה אילנה דיין הרצאה מרגשת.
יו"ר ועדת הפרס, השופטת בדימוס ברכה אופיר-תום, אמרה באירוע ש"הסכנה המאיימת היום על החברה הדמוקרטית, אצלנו כמו בעולם המערבי כולו היא אפשרות החדירה והחבירה של מקורות כוח כלכליים בעלי עוצמה לתחומי המינהל השילטוני והציבורי, והשתלטותם על מנגנוני קבלת החלטות הרות עולם לטובת האינטרסים שלהם בלבד, תוך דחיקת רגליו של האזרח הקטן לשולים."

בחירת הזוכים

בבחירת המועמדים לקבלת הפרס, מתחשבת ועדת השופטים שממונה לצורך בחירת הזוכים במאמצים שהשקיעו המועמדים לקידום הערכים הנ"ל בתחומים המגוונים של החברה האזרחות, במגזר הפרטי והציבורי, וכן לעידוד יוזמות שיעדן מאבק בשחיתות.

התנאים שעל המועמדים לעמוד בהם לצורך בחינת התאמתם לקבלת הפרס:

יחיד ו/או ארגון בישראל הפועלים כשיגרה מתוך שקיפות ואתיקה, והנוקטים בעקביות בצעדים של ממש לצורך מאבק בשחיתות;
יחיד ו/או ארגון בישראל, אשר השקיעו בשנים האחרונות, מאמצים בולטים לקידום ערכי השקיפות, האתיקה, ולמאבק בלתי מתפשר בשחיתות.
לא יתקבלו כמועמדים:

יחיד ו/או ארגון שמטרותיהם מעוררות מחלוקת;
חברי הועד המנהל של שקיפות בינ"ל – ישראל, חברי הארגון ב Transparency International העולמי ומקבלי שכר בעמותה;
יחידים המציעים את עצמם כמועמדים לפרס;
מי שהמלצותיהן ניתנו בידי נותן שירותים, יועץ, או עובד המועסק על-ידיהם או הכפוף להם.

מגן השקיפות, שנת 2012

מגן השקיפות, שנת 2009

מגן השקיפות, שנת 2000