עיריית קריית גת לא מספיק שקופה לציבור (מקומון קריית גת, ינואר 2017)