רמלה בצמרת הערים השקופות לתושביה (גל שבע, ינואר 2017)