כך הטכנולוגיה יכולה לעצור את ההידרדרות של ישראל במדד השחיתות(אנשים ומחשבים, ינואר 2020)