מדד השחיתות העולמי: ישראל במגמת ירידה בשנה ה-3 ברציפות (מאקו, ינואר 2020)