מדד השקיפות ברשויות המקומיות ציון כמעט טוב לכרמיאל (צפון1, ינואר 2017)