מודיעין נמצאת במקום החמישי במדד השקיפות באתרי רשויות מקומיות (ינואר 2017)