מודיעין נמצאת במקום החמישי במדד השקיפות באתרי רשויות מקומיות