מי המדינה המושחתת בעולם, מי הכי נקייה – ובאיזה מקום דורגה ישראל?