קריית מלאכי ציון בלתי מספיק בשקיפות לתושב (ינואר 2017)