"שחיתות מובילה לחוסר שוויון ולבסוף אף למוות" (Ynet, ינואר 2016)