עמותת שקיפות בינלאומית ישראל חוגגת 20 שנה להיווסדה

"אור השמש הוא המחטא הטוב ביותר ואור הפנס הוא השוטר היעיל ביותר"

Judge Louis D. Brandeis 1914