CPI 2022

לוגו תחנת הרדיו גלי צהל

ישראל ירדה בדירוג במדד השחיתות העולמי: "הנורמות הערכיות צריכות להשתנות" (ריאיון עם המנכ"לית, יומן חדשות החוץ, גל"צ, ינואר 2019)

לוגו תחנת הרדיו גלי צהל

ישראל ירדה בדירוג במדד השחיתות העולמי: "הנורמות הערכיות צריכות להשתנות" (גל"צ, ינואר 2019)