"איימו לרצוח ולאנוס אותי, אבל אסור לפחד" (+ynet, מרץ 2019)