על פי המדד הבינלאומי, ישראל צנחה שני מקומות (103FM, ינואר 2019)