מדד תפישת השחיתות העולמי 2017:
ירידה של 4 מקומות לישראל לעומת השנה שעברה