בתוך ארבע שנים ישראל זינקה למקום הראשון במלחמה בשוחד של עובדי ציבור זרים בעסקאות בינלאומיות