תהליך שי"א – שקיפות, יושרה, אחריותיות ברשות המקומית