נילי ארד נשיאת בית הדין הארצי לעבודה לשעבר הינה יושבת ראש העמותה "שקיפות בינלאומית ישראל" החדשה (נובמבר 2017)