על "חזקת החפות של המידע" (נאומה של אילנה דיין בטקס קבלת מגן השקיפות לשנת 2016)