• Corruption Perception Index 2016

    מדינת ישראל מדורגת במקום ה-28 במדד השחיתות העולמי של ארגון Transparency International העולמי לשנת 2016

  • השקת מדד השקיפות באתרי רשויות מקומיות בועדת השקיפות של הכנסת, 4.1.17

  • מדד השקיפות באתרי רשויות מקומיות 2016

  • מפגש בנושא שקיפות - מצורך עסקי לשינוי תרבותי, בEY

  • "כשהמידע הוא קריטי, הבעלות עליו ציבורית" - אילנה דיין בטקס קבלת פרס מגן השקיפות ע"ש דב יזרעאלי לשנת 2016

  • "נגמרו ימי המחשכים בשלטון המקומי. ראש רשות צריך לשתף את חברי המועצה וגם את התושבים"

  • חברי השלטון המקומי מקבלים זוויות ראיה נוספות ונכנסים להליך למידה לשדרוג מערך השירות לתושב בראי השקיפות

  • ״שיח השקיפות הינו צו השעה ועוזר לחזק ולקבע את שפת השקיפות בארגון...״ - השופט מיכה לינדנשטראוס, יו"ר העמותה